Τοπική ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Περίθαλψη - μέθοδοι IVF IUI - Σπερματέγχυση

IUI - Σπερματέγχυση

Στα ζευγάρια που οι παράγοντες της υπογονιμότητάς τους δεν είναι σοβαροί τότε το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η σπερματέγχυση. Παράγοντες όπως για παράδειγμα σπέρμα με ποιότητα λίγο χαμηλότερη από τη φυσιολογική είναι πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη μέθοδο αυτή.

Η σπερματέγχυση είναι μια ανώδυνη διαδικασία που πραγματοποιείται την ημέρα ωοθυλακιορρηξίας. Την ημέρα αυτή ο σύζυγος δίνει δείγμα σπέρματος το οποίο επεξεργάζεται κατάλληλα στο εργαστήριο. Μετά από την επεξεργασία που υφίσταται το δείγμα, τα κινούμενα σπερματοζωάρια συγκεντρώνονται σε πολύ μικρό όγκο (~0.5ml) και στην συνεχεία τοποθετούνται στη μήτρα με τη βοήθεια ενός καθετήρα. Η σπερματέγχυση προϋποθέτει ότι  οι σάλπιγγες της γυναίκας να είναι διαβατές, ώστε να είναι δυνατή η κίνηση των σπερματοζωαρίων μέσα σε αυτές για να επιτευχθεί η συνάντησή τους με το ωάριο και η γονιμοποίηση του.

Σπερματέγχυση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση σπέρματος δότη (ετερόλογος σπερματέγχυση). Σε αυτή την περίπτωση το σπέρμα προέρχεται από τράπεζα σπέρματος του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future
Facebook
 
YouTube
Ώρα Ελλάδας:
EN | DE
IUI - Σπερματέγχυση
 

Στα ζευγάρια που οι παράγοντες της υπογονιμότητάς τους δεν είναι σοβαροί τότε το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η σπερματέγχυση. Παράγοντες όπως για παράδειγμα σπέρμα με ποιότητα λίγο χαμηλότερη από τη φυσιολογική είναι πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη μέθοδο αυτή.

Η σπερματέγχυση είναι μια ανώδυνη διαδικασία που πραγματοποιείται την ημέρα ωοθυλακιορρηξίας. Την ημέρα αυτή ο σύζυγος δίνει δείγμα σπέρματος το οποίο επεξεργάζεται κατάλληλα στο εργαστήριο. Μετά από την επεξεργασία που υφίσταται το δείγμα, τα κινούμενα σπερματοζωάρια συγκεντρώνονται σε πολύ μικρό όγκο (~0.5ml) και στην συνεχεία τοποθετούνται στη μήτρα με τη βοήθεια ενός καθετήρα. Η σπερματέγχυση προϋποθέτει ότι  οι σάλπιγγες της γυναίκας να είναι διαβατές, ώστε να είναι δυνατή η κίνηση των σπερματοζωαρίων μέσα σε αυτές για να επιτευχθεί η συνάντησή τους με το ωάριο και η γονιμοποίηση του.

Σπερματέγχυση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση σπέρματος δότη (ετερόλογος σπερματέγχυση). Σε αυτή την περίπτωση το σπέρμα προέρχεται από τράπεζα σπέρματος του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

 
Εξωσωματική Γονιμοποίηση - IVF
Δωρεά γαμετών, IVF με δωρεά ωαρίων / δανεικά ωάρια
Embryo adoption
Προεμφυτευτικός Έλεγχος (PGD - PGS - Καρυότυπος Σπέρματος)
Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη
Εμβρυομεταφορά - Μεταφορά βλαστοκυστών
Κρυοσυντήρηση Ωαρίων
Κρυοσυντήρηση Σπέρματος
Κρυοσυντήρηση Εμβρύων
ICSI - Τεχνικές Γονιμοποίησης
IUI - Σπερματέγχυση
Ωοθηκική διέγερση - Πρόκληση ωορρηξίας
EmbryoGlue®
MACS®
GERI
Facebook
 
YouTube