Τοπική ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Περίθαλψη - μέθοδοι IVF Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Ορισμένες φορές σε κάποια ζευγάρια συνιστάται και η κατάψυξη σπέρματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κατάψυξη του δείγματος πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου διαλύματος (cryoprotectant) το οποίο προστατεύει τα σπερματοζωάρια κατά τη διάρκεια της κατάψυξης. Το κατεψυγμένο δείγμα μπορεί να διατηρηθεί για πολλά χρόνια και να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές προσπάθειες εξωσωματικής. Έχουν επιτευχθεί εγκυμοσύνες με τη χρήση κατεψυγμένου σπέρματος δεκαπέντε χρόνων.

Η κατάψυξη σπέρματος γίνεται για διάφορους λόγους:
  • Σε άνδρες που έχουν ολιγοσπερμία ή που ίσως παρουσιάζουν διαφοροποίηση στις παραμέτρους του σπέρματος κατά τη διάρκεια του χρόνου.
  • Σε περιπτώσεις που ο άνδρας παρουσιάζει δυσκολία παραγωγής σπέρματος η θα απουσιάζει την μέρα ωοληψίας.
  • Σε περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί βιοψία όρχεων
  • Σε άνδρες που πρόκειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future
Facebook
 
YouTube
Ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Κρυοσυντήρηση Σπέρματος
 
Ορισμένες φορές σε κάποια ζευγάρια συνιστάται και η κατάψυξη σπέρματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κατάψυξη του δείγματος πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου διαλύματος (cryoprotectant) το οποίο προστατεύει τα σπερματοζωάρια κατά τη διάρκεια της κατάψυξης. Το κατεψυγμένο δείγμα μπορεί να διατηρηθεί για πολλά χρόνια και να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές προσπάθειες εξωσωματικής. Έχουν επιτευχθεί εγκυμοσύνες με τη χρήση κατεψυγμένου σπέρματος δεκαπέντε χρόνων.

Η κατάψυξη σπέρματος γίνεται για διάφορους λόγους:
  • Σε άνδρες που έχουν ολιγοσπερμία ή που ίσως παρουσιάζουν διαφοροποίηση στις παραμέτρους του σπέρματος κατά τη διάρκεια του χρόνου.
  • Σε περιπτώσεις που ο άνδρας παρουσιάζει δυσκολία παραγωγής σπέρματος η θα απουσιάζει την μέρα ωοληψίας.
  • Σε περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί βιοψία όρχεων
  • Σε άνδρες που πρόκειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία
 
Εξωσωματική Γονιμοποίηση - IVF
Δωρεά γαμετών, IVF με δωρεά ωαρίων / δανεικά ωάρια
Embryo adoption
Προεμφυτευτικός Έλεγχος (PGD - PGS - Καρυότυπος Σπέρματος)
Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη
Εμβρυομεταφορά - Μεταφορά βλαστοκυστών
Κρυοσυντήρηση Ωαρίων
Κρυοσυντήρηση Σπέρματος
Κρυοσυντήρηση Εμβρύων
ICSI - Τεχνικές Γονιμοποίησης
IUI - Σπερματέγχυση
Ωοθηκική διέγερση - Πρόκληση ωορρηξίας
EmbryoGlue®
MACS®
GERI
Facebook
 
YouTube