Τοπική ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Περίθαλψη - μέθοδοι IVF GERI

GERI

Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης νέων Τεχνικών και Τεχνολογιών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η μονάδα μας εξοπλίζεται με ένα από τα πλέον σύγχρονα συστήματα ταυτόχρονης επώασης και παρακολούθησης των εμβρύων, τον επωαστή νέας γενιάς GERI®.
Πρόσφατα στοιχεία αναφέρουν πως η υπογονιμότητα στις ανεπτυγμένες χώρες, ανάμεσά της και η Ελλάδα, επηρεάζει τη ζωή σε έως και 1 στα 6 ζευγάρια. Οι τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχουν οδηγήσει την εξωσωματική γονιμοποίηση IVF να είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με περισσότερα ωάρια διαθέσιμα για γονιμοποίηση. Ενθαρρυντικά στοιχεία μάλιστα αναφέρουν πως μέχρι στιγμής περισσότερα από επτά εκατομμύρια παιδιά έχουν έρθει στη ζωή μετά από Ιατρική Υποβοήθηση, ξεπερνώντας έτσι τα εμπόδια που ταλανίζουν την ζωή ζευγαριών κάθε ηλικίας που βρίσκονται στην προσπάθεια απόκτησης της δικής τους οικογένειας.
Καθώς η επώαση των εμβρύων αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, με χαρά σας ανακοινώνουμε πως πλέον στην ομάδα μας έχουμε ενσωματώσει έναν νέο και δυνατό σύμμαχο με τη δυνατότητα προσομοίωσης και προσφοράς των πραγματικών συνθηκών που επικρατούν στην ανθρώπινη μήτρα.
Ο επωαστής GERI® αποτελείται από έξι (6) πλήρως ανεξάρτητα διαμερίσματα, προηγμένης τεχνολογίας για την παρακολούθηση και την καταγραφή της ανάπτυξης των εμβρύων, χωρίς να διακόπτεται ή να διαταράσσεται η καλλιέργειά τους, πριν την τελική μεταφορά τους στη μήτρα.


Κύρια Πλεονεκτήματα:

  • Κάθε ασθενής έχει έναν ανεξάρτητο ελεγχόμενο θάλαμο, ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος διακοπής λειτουργίας και να διατηρείται ένα άριστο περιβάλλον
  • Παρακολούθηση των συνθηκών σε πραγματικό χρόνο μέσω μεμονωμένων αισθητήρων για να επιτυγχάνεται η ιδανική συνθήκη για την ανάπτυξη του εμβρύου.
  • Πραγματοποίηση αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής βασικών αναπτυξιακών γεγονότων και βαθμολόγηση σε κάθε στάδιο μέσω αλγορίθμου.
  • Τα έμβρυα μπορούν να προβληθούν στο ίδιο το όργανο μέσω κάμερας που υπάρχει ξεχωριστά σε κάθε θάλαμο και οι εικόνες αυτές να αποθηκευτούν, ώστε να αποσταλούν ακόμα και στους ασθενείς.


Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future
Facebook
 
YouTube
Ώρα Ελλάδας:
EN | DE
GERI
 
Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης νέων Τεχνικών και Τεχνολογιών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η μονάδα μας εξοπλίζεται με ένα από τα πλέον σύγχρονα συστήματα ταυτόχρονης επώασης και παρακολούθησης των εμβρύων, τον επωαστή νέας γενιάς GERI®.
Πρόσφατα στοιχεία αναφέρουν πως η υπογονιμότητα στις ανεπτυγμένες χώρες, ανάμεσά της και η Ελλάδα, επηρεάζει τη ζωή σε έως και 1 στα 6 ζευγάρια. Οι τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχουν οδηγήσει την εξωσωματική γονιμοποίηση IVF να είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με περισσότερα ωάρια διαθέσιμα για γονιμοποίηση. Ενθαρρυντικά στοιχεία μάλιστα αναφέρουν πως μέχρι στιγμής περισσότερα από επτά εκατομμύρια παιδιά έχουν έρθει στη ζωή μετά από Ιατρική Υποβοήθηση, ξεπερνώντας έτσι τα εμπόδια που ταλανίζουν την ζωή ζευγαριών κάθε ηλικίας που βρίσκονται στην προσπάθεια απόκτησης της δικής τους οικογένειας.
Καθώς η επώαση των εμβρύων αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, με χαρά σας ανακοινώνουμε πως πλέον στην ομάδα μας έχουμε ενσωματώσει έναν νέο και δυνατό σύμμαχο με τη δυνατότητα προσομοίωσης και προσφοράς των πραγματικών συνθηκών που επικρατούν στην ανθρώπινη μήτρα.
Ο επωαστής GERI® αποτελείται από έξι (6) πλήρως ανεξάρτητα διαμερίσματα, προηγμένης τεχνολογίας για την παρακολούθηση και την καταγραφή της ανάπτυξης των εμβρύων, χωρίς να διακόπτεται ή να διαταράσσεται η καλλιέργειά τους, πριν την τελική μεταφορά τους στη μήτρα.


Κύρια Πλεονεκτήματα:

  • Κάθε ασθενής έχει έναν ανεξάρτητο ελεγχόμενο θάλαμο, ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος διακοπής λειτουργίας και να διατηρείται ένα άριστο περιβάλλον
  • Παρακολούθηση των συνθηκών σε πραγματικό χρόνο μέσω μεμονωμένων αισθητήρων για να επιτυγχάνεται η ιδανική συνθήκη για την ανάπτυξη του εμβρύου.
  • Πραγματοποίηση αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής βασικών αναπτυξιακών γεγονότων και βαθμολόγηση σε κάθε στάδιο μέσω αλγορίθμου.
  • Τα έμβρυα μπορούν να προβληθούν στο ίδιο το όργανο μέσω κάμερας που υπάρχει ξεχωριστά σε κάθε θάλαμο και οι εικόνες αυτές να αποθηκευτούν, ώστε να αποσταλούν ακόμα και στους ασθενείς.


 
Εξωσωματική Γονιμοποίηση - IVF
Δωρεά γαμετών, IVF με δωρεά ωαρίων / δανεικά ωάρια
Embryo adoption
Προεμφυτευτικός Έλεγχος (PGD - PGS - Καρυότυπος Σπέρματος)
Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη
Εμβρυομεταφορά - Μεταφορά βλαστοκυστών
Κρυοσυντήρηση Ωαρίων
Κρυοσυντήρηση Σπέρματος
Κρυοσυντήρηση Εμβρύων
ICSI - Τεχνικές Γονιμοποίησης
IUI - Σπερματέγχυση
Ωοθηκική διέγερση - Πρόκληση ωορρηξίας
EmbryoGlue®
MACS®
GERI
Facebook
 
YouTube