Τοπική ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Περίθαλψη - μέθοδοι IVF MACS®

MACS®

Μαγνητικός  διαχωρισμός σπερματοζωαρίων MACS®

Στην Embryoland σας δίνεται η δυνατότητα της χρήσης του συστήματος μαγνητικού διαχωρισμού σπερματοζωαρίων για την επεξεργασία του δείγματος σπέρματος πριν τη χρήση του για εξωσωματική ή σπερματέγχυση, το οποίο επιτρέπει το μαγνητικό διαχωρισμό των υγειών από τα αποπτωτικά σπερματοζωάρια και αυξάνει τα ποσοστά εγκυμοσύνης.

Τα σπερματοζωάρια που διαχωρίζονται με αυτόν τον τρόπο έχουν καλύτερη μορφολογία και κινητικότητα, μικρότερο ποσοστό κατακερματισμού DNA και απόπτωσης, παρουσιάζουν βελτιωμένα ποσοστά επιβίωσης μετά από κρυοσυντήρηση καθώς και αυξημένα ποσοστά γονιμοποίησης των ωαρίων και ανάπτυξης των εμβρύων.

Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future
Facebook
 
YouTube
Ώρα Ελλάδας:
EN | DE
MACS®
 

Μαγνητικός  διαχωρισμός σπερματοζωαρίων MACS®

Στην Embryoland σας δίνεται η δυνατότητα της χρήσης του συστήματος μαγνητικού διαχωρισμού σπερματοζωαρίων για την επεξεργασία του δείγματος σπέρματος πριν τη χρήση του για εξωσωματική ή σπερματέγχυση, το οποίο επιτρέπει το μαγνητικό διαχωρισμό των υγειών από τα αποπτωτικά σπερματοζωάρια και αυξάνει τα ποσοστά εγκυμοσύνης.

Τα σπερματοζωάρια που διαχωρίζονται με αυτόν τον τρόπο έχουν καλύτερη μορφολογία και κινητικότητα, μικρότερο ποσοστό κατακερματισμού DNA και απόπτωσης, παρουσιάζουν βελτιωμένα ποσοστά επιβίωσης μετά από κρυοσυντήρηση καθώς και αυξημένα ποσοστά γονιμοποίησης των ωαρίων και ανάπτυξης των εμβρύων.

 
Εξωσωματική Γονιμοποίηση - IVF
Δωρεά γαμετών, IVF με δωρεά ωαρίων / δανεικά ωάρια
Embryo adoption
Προεμφυτευτικός Έλεγχος (PGD - PGS - Καρυότυπος Σπέρματος)
Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη
Εμβρυομεταφορά - Μεταφορά βλαστοκυστών
Κρυοσυντήρηση Ωαρίων
Κρυοσυντήρηση Σπέρματος
Κρυοσυντήρηση Εμβρύων
ICSI - Τεχνικές Γονιμοποίησης
IUI - Σπερματέγχυση
Ωοθηκική διέγερση - Πρόκληση ωορρηξίας
EmbryoGlue®
MACS®
GERI
Facebook
 
YouTube