Τοπική ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Η μονάδα μας Το ερευνητικό μας έργο Δημοσιεύσεις - Δρ. Πίτσος
 

Δημοσιεύσεις - Δρ. Πίτσος

   
Association of pathologic diagnoses with clinical findings in chronic endometritis.
Pitsos M, Skurnick J, Heller D.
J Reprod Med. 2009 Jun;54(6):373-7.PMID: 19639927 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related articles
   
The role of matrix metalloproteinases in the pathogenesis of endometriosis.
Pitsos M, Kanakas N.
Reprod Sci. 2009 Aug;16(8):717-26. Epub 2009 Apr 7. Review.PMID: 19351962 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related articles
   
Does the presence of vaginitis on a Pap smear correlate with clinical symptoms in the patient?
Heller DS, Pitsos M, Skurnick J.
J Reprod Med. 2008 Jun;53(6):429-34.PMID: 18664061 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related articles
   
DNA spatial distribution in unfertilized human oocytes by confocal laser scanning microscope.
Pitsos MA, Nicolopoulou-Stamati P.
Mol Reprod Dev. 2002 Jul;62(3):368-74.PMID: 12112602 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related articles
   
The impact of endocrine disrupters on the female reproductive system.
Nicolopoulou-Stamati P, Pitsos MA.
Hum Reprod Update. 2001 May-Jun;7(3):323-30. Review.PMID: 11392379 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related articles
Free article
 
 
Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣ
Οι Ιατροί μας
Συνεργαζόμενοι Ιατροί
Το εργαστήριό μας
Το προσωπικό
Το ερευνητικό μας έργο
Δημοσιεύσεις - Δρ. Θέμης Μαντζαβίνος
Δημοσιεύσεις - Δρ. Νίκος Κανακάς
Δημοσιεύσεις - Δρ. Γ. Καλλιπολίτης
Δημοσιεύσεις - Δρ. Πίτσος
Δημοσιεύσεις - Δρ. Γαργαρόπουλος
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future
Facebook
 
YouTube
Ώρα Ελλάδας:
EN | DE

Δημοσιεύσεις - Δρ. Πίτσος

   
Association of pathologic diagnoses with clinical findings in chronic endometritis.
Pitsos M, Skurnick J, Heller D.
J Reprod Med. 2009 Jun;54(6):373-7.PMID: 19639927 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related articles
   
The role of matrix metalloproteinases in the pathogenesis of endometriosis.
Pitsos M, Kanakas N.
Reprod Sci. 2009 Aug;16(8):717-26. Epub 2009 Apr 7. Review.PMID: 19351962 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related articles
   
Does the presence of vaginitis on a Pap smear correlate with clinical symptoms in the patient?
Heller DS, Pitsos M, Skurnick J.
J Reprod Med. 2008 Jun;53(6):429-34.PMID: 18664061 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related articles
   
DNA spatial distribution in unfertilized human oocytes by confocal laser scanning microscope.
Pitsos MA, Nicolopoulou-Stamati P.
Mol Reprod Dev. 2002 Jul;62(3):368-74.PMID: 12112602 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related articles
   
The impact of endocrine disrupters on the female reproductive system.
Nicolopoulou-Stamati P, Pitsos MA.
Hum Reprod Update. 2001 May-Jun;7(3):323-30. Review.PMID: 11392379 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Related articles
Free article
Δημοσιεύσεις - Δρ. Θέμης Μαντζαβίνος
Δημοσιεύσεις - Δρ. Νίκος Κανακάς
Δημοσιεύσεις - Δρ. Γ. Καλλιπολίτης
Δημοσιεύσεις - Δρ. Πίτσος
Δημοσιεύσεις - Δρ. Γαργαρόπουλος
Facebook
 
YouTube