Τοπική ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Περίθαλψη - μέθοδοι IVF Κρυοσυντήρηση Εμβρύων

Κρυοσυντήρηση Εμβρύων

Η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι πολύ πιο επιτυχής όταν οι ωοθήκες διεγείρονται με φάρμακα, αφού με τον τρόπο αυτό παράγονται αρκετά ωάρια και επομένως αρκετά έμβρυα. Εκείνα λοιπόν που δε θα μεταφερθούν στη μήτρα της γυναίκας, καταψύχονται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες και φυλάσσονται στο υγρό άζωτο στους -196oC, θερμοκρασία που αναστέλλει την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Η κατάψυξη των εμβρύων μπορεί να γίνει σε διάφορα στάδια , είτε την επόμενη μέρα της ωοληψίας, στο στάδιο των δύο προ-πυρήνων (2PN), είτε την πέμπτη μέρα μετά την ωοληψία, στο στάδιο της βλαστοκύστης (blastocyst stage), είτε ενδιάμεσα όταν τα έμβρυα διαιρούνται (cleavage stage).

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία της κατάψυξης είναι η ίδια και περιλαμβάνει την τοποθέτησή τους σε ειδικά βιολογικά αντι-ψυκτικά υγρά και τη φύλαξή τους σε πολύ λεπτές πλαστικές παγέτες. Το καθένα από αυτά φέρει το όνομα της γυναίκας, και ένα μοναδικό αριθμό που δίνεται από το εργαστήριο. Οι παγέτες φορτώνονται σε ειδικό μηχάνημα κατάψυξης εμβρύων και στη συνέχεια τοποθετούνται στο υγρό άζωτο.
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future
Facebook
 
YouTube
Ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Κρυοσυντήρηση Εμβρύων
 
Η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι πολύ πιο επιτυχής όταν οι ωοθήκες διεγείρονται με φάρμακα, αφού με τον τρόπο αυτό παράγονται αρκετά ωάρια και επομένως αρκετά έμβρυα. Εκείνα λοιπόν που δε θα μεταφερθούν στη μήτρα της γυναίκας, καταψύχονται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες και φυλάσσονται στο υγρό άζωτο στους -196oC, θερμοκρασία που αναστέλλει την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Η κατάψυξη των εμβρύων μπορεί να γίνει σε διάφορα στάδια , είτε την επόμενη μέρα της ωοληψίας, στο στάδιο των δύο προ-πυρήνων (2PN), είτε την πέμπτη μέρα μετά την ωοληψία, στο στάδιο της βλαστοκύστης (blastocyst stage), είτε ενδιάμεσα όταν τα έμβρυα διαιρούνται (cleavage stage).

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία της κατάψυξης είναι η ίδια και περιλαμβάνει την τοποθέτησή τους σε ειδικά βιολογικά αντι-ψυκτικά υγρά και τη φύλαξή τους σε πολύ λεπτές πλαστικές παγέτες. Το καθένα από αυτά φέρει το όνομα της γυναίκας, και ένα μοναδικό αριθμό που δίνεται από το εργαστήριο. Οι παγέτες φορτώνονται σε ειδικό μηχάνημα κατάψυξης εμβρύων και στη συνέχεια τοποθετούνται στο υγρό άζωτο.
 
Εξωσωματική Γονιμοποίηση - IVF
Δωρεά γαμετών, IVF με δωρεά ωαρίων / δανεικά ωάρια
Embryo adoption
Προεμφυτευτικός Έλεγχος (PGD - PGS - Καρυότυπος Σπέρματος)
Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη
Εμβρυομεταφορά - Μεταφορά βλαστοκυστών
Κρυοσυντήρηση Ωαρίων
Κρυοσυντήρηση Σπέρματος
Κρυοσυντήρηση Εμβρύων
ICSI - Τεχνικές Γονιμοποίησης
IUI - Σπερματέγχυση
Ωοθηκική διέγερση - Πρόκληση ωορρηξίας
EmbryoGlue®
MACS®
GERI
Facebook
 
YouTube