Τοπική ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Περίθαλψη - μέθοδοι IVF Κρυοσυντήρηση Ωαρίων

Κρυοσυντήρηση Ωαρίων

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων και αντίστοιχα του ιστού των ωοθηκών είναι μια μέθοδος η πρόοδος της οποίας , σε σύγκριση με την κατάψυξη σπέρματος, ήταν σχετικά αργή. Και αυτό γιατί τα ωάρια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στον κύκλο κατάψυξης-απόψυξης. Ο ολοένα, όμως, αυξανόμενος αριθμός νέων γυναικών με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια σε συνδυασμό με την βελτίωση των κρυοπροστατευτικών μέσων έχουν κάνει σήμερα την κρυοσυντήρηση αγονιμοποίητων ωαρίων μια εναλλακτική λύση.

Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν τα ωάρια των γυναικών αυτών μπορούσαν να γονιμοποιηθούν με το σπέρμα του συζύγου και να κρυοσυντηρηθούν ως έμβρυα, συνθήκη που δεν είναι πάντα εφικτή αφού πολλές ασθενείς είναι νεαρής ηλικίας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σύζυγος για την παροχή του σπέρματος. Θα πρέπει να τονιστεί ότι παρόλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μέθοδο της κρυοσυντήρησης των ωαρίων, είναι σημαντικό οι ασθενείς να ενημερώνονται υπεύθυνα τόσο για τα οφέλη όσο και τις επιφυλάξεις που προκύπτουν.
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future
Facebook
 
YouTube
Ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Κρυοσυντήρηση Ωαρίων
 
Η κρυοσυντήρηση ωαρίων και αντίστοιχα του ιστού των ωοθηκών είναι μια μέθοδος η πρόοδος της οποίας , σε σύγκριση με την κατάψυξη σπέρματος, ήταν σχετικά αργή. Και αυτό γιατί τα ωάρια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στον κύκλο κατάψυξης-απόψυξης. Ο ολοένα, όμως, αυξανόμενος αριθμός νέων γυναικών με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια σε συνδυασμό με την βελτίωση των κρυοπροστατευτικών μέσων έχουν κάνει σήμερα την κρυοσυντήρηση αγονιμοποίητων ωαρίων μια εναλλακτική λύση.

Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν τα ωάρια των γυναικών αυτών μπορούσαν να γονιμοποιηθούν με το σπέρμα του συζύγου και να κρυοσυντηρηθούν ως έμβρυα, συνθήκη που δεν είναι πάντα εφικτή αφού πολλές ασθενείς είναι νεαρής ηλικίας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σύζυγος για την παροχή του σπέρματος. Θα πρέπει να τονιστεί ότι παρόλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μέθοδο της κρυοσυντήρησης των ωαρίων, είναι σημαντικό οι ασθενείς να ενημερώνονται υπεύθυνα τόσο για τα οφέλη όσο και τις επιφυλάξεις που προκύπτουν.
 
Εξωσωματική Γονιμοποίηση - IVF
Δωρεά γαμετών, IVF με δωρεά ωαρίων / δανεικά ωάρια
Embryo adoption
Προεμφυτευτικός Έλεγχος (PGD - PGS - Καρυότυπος Σπέρματος)
Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη
Εμβρυομεταφορά - Μεταφορά βλαστοκυστών
Κρυοσυντήρηση Ωαρίων
Κρυοσυντήρηση Σπέρματος
Κρυοσυντήρηση Εμβρύων
ICSI - Τεχνικές Γονιμοποίησης
IUI - Σπερματέγχυση
Ωοθηκική διέγερση - Πρόκληση ωορρηξίας
EmbryoGlue®
MACS®
GERI
Facebook
 
YouTube