Τοπική ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Περίθαλψη - μέθοδοι IVF Δωρεά γαμετών, IVF με δωρεά ωαρίων / δανεικά ωάρια Ο έλεγχος των υποψήφιων δοτριών
 

Ο έλεγχος των υποψήφιων δοτριών

 

Πώς ελέγχονται οι δότριες?


Οι δότριες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Embryoland, είναι έως 35 ετών, υγιείς, εμφανίσιμες, χωρίς επιβαρυμένο ιατρικό ή κληρονομικό ιστορικό. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά (χρώμα μαλλιών, χρώμα ματιών, ύψος, βάρος) καταγράφονται και λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή κατάλληλης δότριας για κάθε λήπτρια.


Λήψη Ιστορικού

Για κάθε υποψήφια δότρια, συμπληρώνεται ένα πολύ λεπτομερές ιστορικό σχετικά με το παρελθόν της, τον τρόπο ζωής της, την οικογένειά της και το επίπεδο μόρφωσής της.

Ιατρικός έλεγχος

Οι υποψήφιες δότριες υποβάλονται σε μια σειρά από αιματολογικούς και γενετικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή σωματική και αναπαραγωγική υγεία τους. Οι εξετάσεις αυτές αφορούν:

    Λοιμώδη νοσήματα (Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, VDRL, HIV I&II)
    Ομάδα Αίματος και Rhesus
    Γενική Αίματος
    Έλεγχος για Μεσογειακή Αναιμία
    Έλεγχος για Κυστική Ίνωση
    Ορμονικός έλεγχος
    Έλεγχος μηχανισμού πήξης του αίματος
    Τεστ Παπανικολάου

Υποβάλονται σε κολπική υπερηχογραφική εξέταση για να διαπιστωθεί η καλή θέση και λειτουργία των ωοθηκών τους.


Γενετικός έλεγχος

Ο γενετικός έλεγχος όλων των υποψηφίων δοτριών είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της διερεύνησής τους στο Embryolab. Στόχος του προγράμματος γενετικού ελέγχου είναι να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα απόκτησης υγιούς παιδιού στα άτομα που απευθύνονται στα προγράμματα δωρεάς ωαρίων και εμβρύων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος γενετικού ελέγχου όλες οι υποψήφιες δότριες ωαρίων ακολουθούν τα εξής βήματα:

Προσωπική συνέντευξη

Στο στάδιο αυτό από την υποψήφια δότρια λαμβάνεται από εξειδικευμένο γενετικό σύμβουλο λεπτομερές οικογενειακό ιστορικό όπου επιβεβαιώνεται η καλή υγεία της ίδιας καθώς και του άμεσου οικογενειακού της περιβάλλοντος. Υποψήφιες δότριες με οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών νοσημάτων, καρκίνου και διαβήτη αποκλείονται από το πρόγραμμα δωρεάς.

Καρυότυπος περιφερικού αίματος

Ο καρυοτυπικός έλεγχος όλων των δοτριών αποτελεί μέρος του βασικού γενετικού ελέγχου. Υποψήφιες δότριες που διαπιστώνεται ότι φέρουν κάποια χρωμοσωμική επιβάρυνση αποκλείονται άμεσα από το πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων.

 Έλεγχος για συχνά μονογονιδιακά νοσήματα

Η Θαλασσαιμία και Κυστική ίνωση είναι τα 2 πιο συχνά μονογονιδιακά νοσήματα που απαντούν στον πληθυσμό μας. Ο έλεγχος όλων των υποψήφιων δοτριών για τα 2 αυτά κληρονομικά νοσήματα είναι μέρος του βασικού γενετικού ελέγχου. Υποψήφιες δότριες που διαπιστώνεται ότι είναι φορείς θαλασσαιμίας ή κυστικής ίνωσης αποκλείονται άμεσα.

Επιπλέον γενετικός έλεγχος

Για άτομα φορείς άλλων γονιδιακών νοσημάτων, όπως Fanconi anaemia, Tay-Sachs, Fragile X και αιμορροφιλία, είναι δυνατό να γίνει επιπλέον γενετικός έλεγχος προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα να γεννηθεί παιδί που να πάσχει.

Γενετικός έλεγχος για σπάνιες μεταλλάξεις

Κάθε άνθρωπος μπορεί να φέρει κάποιες σπάνιες μεταλλάξεις. Η πιθανότητα εκδήλωσης τέτοιων σπάνιων γενετικών ασθενειών είναι εξαιρετικά σπάνια και μπορεί να συμβεί μόνο εάν τόσο το σπερματοζωάριο όσο και το ωάριο φέρουν την ίδια μετάλλαξη. Η δυνατότητα του εκτεταμένου γενετικού ελέγχου της υποψήφιας δότριας για την ύπαρξη τέτοιων σπάνιων μεταλλάξεων αυξάνει ακόμα περισσότερο την ασφάλεια του προγράμματος δωρεάς και την πιθανότητα απόκτησης υγιούς παιδιού.

 
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
 
 
 
 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΜΕΘΟΔΟΙ IVF
Εξωσωματική Γονιμοποίηση - IVF
Δωρεά γαμετών, IVF με δωρεά ωαρίων / δανεικά ωάρια
Ο έλεγχος των υποψήφιων δοτριών
Embryo adoption
Προεμφυτευτικός Έλεγχος (PGD - PGS - Καρυότυπος Σπέρματος)
Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη
Εμβρυομεταφορά - Μεταφορά βλαστοκυστών
Κρυοσυντήρηση Ωαρίων
Κρυοσυντήρηση Σπέρματος
Κρυοσυντήρηση Εμβρύων
ICSI - Τεχνικές Γονιμοποίησης
IUI - Σπερματέγχυση
Ωοθηκική διέγερση - Πρόκληση ωορρηξίας
EmbryoGlue®
MACS®
GERI
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future
Facebook
 
YouTube
Ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Ο έλεγχος των υποψήφιων δοτριών
 

Πώς ελέγχονται οι δότριες?


Οι δότριες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Embryoland, είναι έως 35 ετών, υγιείς, εμφανίσιμες, χωρίς επιβαρυμένο ιατρικό ή κληρονομικό ιστορικό. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά (χρώμα μαλλιών, χρώμα ματιών, ύψος, βάρος) καταγράφονται και λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή κατάλληλης δότριας για κάθε λήπτρια.


Λήψη Ιστορικού

Για κάθε υποψήφια δότρια, συμπληρώνεται ένα πολύ λεπτομερές ιστορικό σχετικά με το παρελθόν της, τον τρόπο ζωής της, την οικογένειά της και το επίπεδο μόρφωσής της.

Ιατρικός έλεγχος

Οι υποψήφιες δότριες υποβάλονται σε μια σειρά από αιματολογικούς και γενετικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή σωματική και αναπαραγωγική υγεία τους. Οι εξετάσεις αυτές αφορούν:

    Λοιμώδη νοσήματα (Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, VDRL, HIV I&II)
    Ομάδα Αίματος και Rhesus
    Γενική Αίματος
    Έλεγχος για Μεσογειακή Αναιμία
    Έλεγχος για Κυστική Ίνωση
    Ορμονικός έλεγχος
    Έλεγχος μηχανισμού πήξης του αίματος
    Τεστ Παπανικολάου

Υποβάλονται σε κολπική υπερηχογραφική εξέταση για να διαπιστωθεί η καλή θέση και λειτουργία των ωοθηκών τους.


Γενετικός έλεγχος

Ο γενετικός έλεγχος όλων των υποψηφίων δοτριών είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της διερεύνησής τους στο Embryolab. Στόχος του προγράμματος γενετικού ελέγχου είναι να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα απόκτησης υγιούς παιδιού στα άτομα που απευθύνονται στα προγράμματα δωρεάς ωαρίων και εμβρύων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος γενετικού ελέγχου όλες οι υποψήφιες δότριες ωαρίων ακολουθούν τα εξής βήματα:

Προσωπική συνέντευξη

Στο στάδιο αυτό από την υποψήφια δότρια λαμβάνεται από εξειδικευμένο γενετικό σύμβουλο λεπτομερές οικογενειακό ιστορικό όπου επιβεβαιώνεται η καλή υγεία της ίδιας καθώς και του άμεσου οικογενειακού της περιβάλλοντος. Υποψήφιες δότριες με οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών νοσημάτων, καρκίνου και διαβήτη αποκλείονται από το πρόγραμμα δωρεάς.

Καρυότυπος περιφερικού αίματος

Ο καρυοτυπικός έλεγχος όλων των δοτριών αποτελεί μέρος του βασικού γενετικού ελέγχου. Υποψήφιες δότριες που διαπιστώνεται ότι φέρουν κάποια χρωμοσωμική επιβάρυνση αποκλείονται άμεσα από το πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων.

 Έλεγχος για συχνά μονογονιδιακά νοσήματα

Η Θαλασσαιμία και Κυστική ίνωση είναι τα 2 πιο συχνά μονογονιδιακά νοσήματα που απαντούν στον πληθυσμό μας. Ο έλεγχος όλων των υποψήφιων δοτριών για τα 2 αυτά κληρονομικά νοσήματα είναι μέρος του βασικού γενετικού ελέγχου. Υποψήφιες δότριες που διαπιστώνεται ότι είναι φορείς θαλασσαιμίας ή κυστικής ίνωσης αποκλείονται άμεσα.

Επιπλέον γενετικός έλεγχος

Για άτομα φορείς άλλων γονιδιακών νοσημάτων, όπως Fanconi anaemia, Tay-Sachs, Fragile X και αιμορροφιλία, είναι δυνατό να γίνει επιπλέον γενετικός έλεγχος προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα να γεννηθεί παιδί που να πάσχει.

Γενετικός έλεγχος για σπάνιες μεταλλάξεις

Κάθε άνθρωπος μπορεί να φέρει κάποιες σπάνιες μεταλλάξεις. Η πιθανότητα εκδήλωσης τέτοιων σπάνιων γενετικών ασθενειών είναι εξαιρετικά σπάνια και μπορεί να συμβεί μόνο εάν τόσο το σπερματοζωάριο όσο και το ωάριο φέρουν την ίδια μετάλλαξη. Η δυνατότητα του εκτεταμένου γενετικού ελέγχου της υποψήφιας δότριας για την ύπαρξη τέτοιων σπάνιων μεταλλάξεων αυξάνει ακόμα περισσότερο την ασφάλεια του προγράμματος δωρεάς και την πιθανότητα απόκτησης υγιούς παιδιού.

 
 
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
 
 
Ο έλεγχος των υποψήφιων δοτριών
Facebook
 
YouTube