Τοπική ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Υπηρεσίες Υπηρεσίες που προσφέρουμε
 

Υπηρεσίες που προσφέρουμε

 
Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 
 • Εργαστηριακός - Ορμονολογικός Έλεγχος.
 • Υστεροσκόπηση.
 • Γυναικολογικός Υπερηχογραφικός Έλεγχος
 • Διαγνωστική και χειρουργική λαπαροσκόπηση.
 • Πρόκληση ωορρηξίας και ενδομητρική σπερματέγχυση.
 • Μικρογονιμοποίηση ωαρίων (ICSI)
  • Μικρογονιμοποίηση ωαριων με IMSI (intracytoplasmic morphologically selected sperm injection).
 • Λήψη σπέρματος από βιοψία όρχεως ή από την επιδυδιμίδα και μικρογονιμοποίηση (TESE) ή (MESA).
 • Κρυοσυντήρηση σπέρματος και ορχικού ιστού.
 • Κρυοσυντήρηση ωαρίων - εμβρύων (Vitrification).
 • Καλλιέργια - Εμβρυομεταφορά βλαστοκύστεων.
 • Υποβοηθούμενη εκκόλαψη (Assisted Hatching)
 • Προεμφυτευτική διάγνωση για πρόληψη κληρονομικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (PGD).
 • Προεμφυτευτική διάγνωση για χρωμοσωμικές ανωμαλίες PGD-AS.
 • Γενετικές εξετάσεις σπέρματος FISH on Sperm, DNA Fragmentation, Y Microdeletions
 
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
 
 
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρεσίες που προσφέρουμε
IVF for single mothers
Προεμφυτευτική διάγνωση
Εξωσωματική γονιμοποίηση στην Embryoland
Εξειδικευμένες αιματολογικές αναλύσεις
Covid 19 - Εξωσωματική γονιμοποίηση
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future
Facebook
 
YouTube
Ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Υπηρεσίες που προσφέρουμε
 
Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 
 • Εργαστηριακός - Ορμονολογικός Έλεγχος.
 • Υστεροσκόπηση.
 • Γυναικολογικός Υπερηχογραφικός Έλεγχος
 • Διαγνωστική και χειρουργική λαπαροσκόπηση.
 • Πρόκληση ωορρηξίας και ενδομητρική σπερματέγχυση.
 • Μικρογονιμοποίηση ωαρίων (ICSI)
  • Μικρογονιμοποίηση ωαριων με IMSI (intracytoplasmic morphologically selected sperm injection).
 • Λήψη σπέρματος από βιοψία όρχεως ή από την επιδυδιμίδα και μικρογονιμοποίηση (TESE) ή (MESA).
 • Κρυοσυντήρηση σπέρματος και ορχικού ιστού.
 • Κρυοσυντήρηση ωαρίων - εμβρύων (Vitrification).
 • Καλλιέργια - Εμβρυομεταφορά βλαστοκύστεων.
 • Υποβοηθούμενη εκκόλαψη (Assisted Hatching)
 • Προεμφυτευτική διάγνωση για πρόληψη κληρονομικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (PGD).
 • Προεμφυτευτική διάγνωση για χρωμοσωμικές ανωμαλίες PGD-AS.
 • Γενετικές εξετάσεις σπέρματος FISH on Sperm, DNA Fragmentation, Y Microdeletions
 
 
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
 
 
IVF for single mothers
Facebook
 
YouTube