Τοπική ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Η μονάδα μας Το εργαστήριό μας
 

Το εργαστήριό μας

 
Το εργαστήριό μας  είναι από τα πλέον σύγχρονα στον Ελλαδικό χώρο, καθώς οργανώθηκε σύμφωνα με της αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές που καθορίζονται από Ευρωπαική Εταιρία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (ESHRE) και την Αμερικάνικη Εταιρία Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ASRM). Το αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον σε συνδυασμό με τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και τα θρεπτικά υλικά νέας γενιάς εξασφαλίζουν στα ωάρια και στα έμβρυα τις ιδανικότερες συνθήκες για ανάπτυξη στο εργαστήριο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα πολύ καλά ποσοστά εμφύτευσης που καταγράφονται από την αρχή της λειτουργίας της μονάδας μας.

Το πεπειραμένο προσωπικό, η διαρκής εκπαίδευση και ο σύγχρονος εξοπλισμός αποτελούν εγγύηση των προσπαθειών μας για καλύτερα αποτελέσματα.

Η κα. Κωνσταντίνα Αναγνωσταρά και ο κ. Γεώργιος Ηλιάδης είναι κλινικοί εμβρυολόγοι (με πιστοποίηση ESHRE) με πολλά ετή εμπειρία που ξεπερνά τους 10.000 κύκλους μικρογονιμοποίησης ενώ το επιστημονικό τους ενδιαφέρον εστιάζεται κύρια:
  • στην εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων κρυόσυντήρησης ωαρίων και εμβρύων
    στην αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας και
  • στην προεμφυτευτική γενετική διάγνωση
Έχουν δημοσιεύσει και παρουσίασαν μελέτες σε ξένα και ελληνικά περιοδικά που αφορούν ολόκληρο το φάσμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.


CV Konstantina Anagnostara
CV George Iliadis
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΟΣΤΑΡΑ
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
 
Omada Lab Embryoland
Omada Lab 2 Embryoland
 
Το εργαστήριο μας
 
Το εργαστήριο μας
Το εργαστήριο μας
 
Το εργαστήριο μας
 
Το εργαστήριο μας
 
 
Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣ
Οι Ιατροί μας
Συνεργαζόμενοι Ιατροί
Το εργαστήριό μας
Το προσωπικό
Το ερευνητικό μας έργο
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future
Facebook
 
YouTube
Ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Οι Ιατροί μας
Συνεργαζόμενοι Ιατροί
Το εργαστήριό μας
Το προσωπικό
Το ερευνητικό μας έργο
Το εργαστήριό μας
 
Το εργαστήριό μας  είναι από τα πλέον σύγχρονα στον Ελλαδικό χώρο, καθώς οργανώθηκε σύμφωνα με της αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές που καθορίζονται από Ευρωπαική Εταιρία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (ESHRE) και την Αμερικάνικη Εταιρία Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ASRM). Το αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον σε συνδυασμό με τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και τα θρεπτικά υλικά νέας γενιάς εξασφαλίζουν στα ωάρια και στα έμβρυα τις ιδανικότερες συνθήκες για ανάπτυξη στο εργαστήριο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα πολύ καλά ποσοστά εμφύτευσης που καταγράφονται από την αρχή της λειτουργίας της μονάδας μας.

Το πεπειραμένο προσωπικό, η διαρκής εκπαίδευση και ο σύγχρονος εξοπλισμός αποτελούν εγγύηση των προσπαθειών μας για καλύτερα αποτελέσματα.

Η κα. Κωνσταντίνα Αναγνωσταρά και ο κ. Γεώργιος Ηλιάδης είναι κλινικοί εμβρυολόγοι (με πιστοποίηση ESHRE) με πολλά ετή εμπειρία που ξεπερνά τους 10.000 κύκλους μικρογονιμοποίησης ενώ το επιστημονικό τους ενδιαφέρον εστιάζεται κύρια:
  • στην εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων κρυόσυντήρησης ωαρίων και εμβρύων
    στην αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας και
  • στην προεμφυτευτική γενετική διάγνωση
Έχουν δημοσιεύσει και παρουσίασαν μελέτες σε ξένα και ελληνικά περιοδικά που αφορούν ολόκληρο το φάσμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.


CV Konstantina Anagnostara
CV George Iliadis
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΓΝΟΣΤΑΡΑ
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Omada Lab Embryoland
 
Omada Lab 2 Embryoland
Το εργαστήριο μας
 
Το εργαστήριο μας
Το εργαστήριο μας
 
Το εργαστήριο μας
Το εργαστήριο μας
 
Facebook
 
YouTube